اخبار معاونت آموزشی

  جلسه کمیته ارزشیابی بستر اخلاق حرفه ای و حقوق بیمار دانشگاه (شنبه, 16 دی,1396)
جلسه کمیته ارزشیابی بستر اخلاق حرفه ای و حقوق بیمار دانشگاه، با حضور 9 نفر از 12 عضو اصلی تشکیل جلسه داد. این جلسه که در تاریخ 13/10/1396 به مدت دو ساعت در سالن مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار شد. در این جلسه پیرامون چک لیست اخلاق حرفه ای و حقوق بیمار در مراکز درمانی که از قبل توسط اعضاء مورد نقد و اصلاح قرار گ...

  جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی (چهارشنبه, 13 دی,1396)
شورای مدیران معاونت آموزشی راس ساعت 7 صبح مورخه 12/10/96 در سالن مرکز مطالعات و توشعه آموزش پزشکی تشکیل شد. این جلسه با ریاست معاون آموزشی دانشگاه آقای دکتر صادقی فرد و حضور مدیران ستادی معاونت آموزشی و روسای دانشکده ها تشکیل شد. در این جلسه پیرامون یادآوری فرآیندهای معاونت آموزشی و مصوبات شورای مدیران که یا انجام نگرف...

  برگزاری جلسه مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاههای کلان منطقه 3 (چهارشنبه, 13 دی,1396)
برگزاری جلسه مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاههای کلان منطقه 3
جلسه مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاههای کلان منطقه 3 با حضور مدیر مرکز توسعه آموزش پزشکی علوم پزشکی ایلام در همدان برگزار شد. این جلسه در روزهای چهارم و پنجم دیماه با حضور رییس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و روسای مراکز مطالعات دانشگاههای علوم پزشگی همدان، کردستان، کرما...

  جلسه شورای آموزشی دانشگاه (ﺳﻪشنبه, 12 دی,1396)
جلسه شورای آموزشی دانشگاه با ریاست معاون آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر نورخدا صادقی فرد راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخه 12/10/96 در سالن مرکز مطالعات و توسعه آموزش تشکیل شد. در این جلسه با حضور معاونین دانشجویی، پژوهشی، درمان و روسای بیمارستانهای آموزشی امام خمینی (ره) و شهید مصطفی خمینی، مدیران ستادی معاونت آموزشی و...

  جلسه شورای نظارت بر مقررات آموزشی (یکشنبه, 10 دی,1396)
در تاریخ 96/10/9 راس ساعت 12:30 در معاونت آموزشی جلسه شورای نظارت بر مقررات آموزشی با حضور مدیرکل آموزش، معاونین آموزشی و کارشناسان آموزشی دانشکده ها تشکیل شد. در این جلسه پیرامون بررسی سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد ، جلسات استاد مشاور، گزارشات کنترل کلاس ها، گزارش امتحانات میان ترم ، بحث و تبادل نظر شد. جلسه در ساعت 1...
(ادامه اخبار)
جستجو
دات نت نیوک فارسی