ارتقاء مرتبه

جناب آقای دکتر افرا خسروی
ارتقاء جنابعالی به مرتبه علمی استادی را تبریک عرض می نماییم، از خداوند متعال توفیق روز افزون شما را خواستاریم. 

مدیران و اساتید معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام آقایان دکتر سالار بختیاری، دکتر جهانگیر عبدی و دکتر محمدرضا حافظی و سرکار خانم دکتر غضنفری
ارتقاء  شما به مرتبه علمی دانشیاری را تبریک گفته ، توفیق روز افزون شما را در کسب درجات علمی بالاتر از خداوند متعال خواستاریم. 

مدیران و اساتید معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
   جستجو