اخبار معاونت آموزشی

  اجرای اولین دوره برنامه های یادگیری در جامعه در راستای بسته آموزش پاسخگو (چهارشنبه, 26 مهر,1396)
اجرای اولین دوره برنامه های یادگیری در جامعه در راستای بسته آموزش پاسخگو
در راستای اجرای برنامه های یادگیری در جامعه, امروز چهارشنبه ۱۹/۷ تیمی از دانشجویان دانشکده های بهداشت, پرستاری و مامایی, پزشکی و پیراپزشکی, به ارائه خدمات آموزشی, بهداشتی,درمانی به هموطنان عزیزمان در روستای قبله بخش چوار پرداختند. شایسته است از کمکها و پشتگرمی های معاون محترم آموزشی, معاون محترم دانشجویی فرهنگی, بسیج ج...

   برقراری سامانه فعالیتهای نوآورانه (چهارشنبه, 26 مهر,1396)
قابل توجه اعضا محترم هیئت علمی با توجه به برقراری سامانه فعالیتهای نوآورانه به آدرس  meded.behdasht.gov.ir در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با توجه به اینکه امتیازات پژوهش در آموزش بند 6 ماده 2 آیین نامه ارتقا اعضا هیئت علمی در صورتی قابل احتساب خواهد بود که در این سامانه ثبت و به تایید رسیده باشد. لذا از ک...

  اتصال سامانه مدیریت آموزش (سما) به سامانه مدیریت از راه دور کشور(نماد) (چهارشنبه, 26 مهر,1396)
قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم سامانه سما دانشگاه علوم پزشکی ایلام، به سامانه نماد (نرم افزار مدیریت از راه دور) کشوری متصل شده است. اساتید و دانشجویان محترم می تواند با استفاده از نام کاربری و رمز عبور سامانه سما خود، به نماد متصل شده و از قابلیت های این سامانه استفاده بفرمایند. جهت اطلاعات بیشتر به سامانه در لین...

  برگزاری جلسات مصاحبه متقاضیان بورس دانشگاه علوم پزشکی ایلام (چهارشنبه, 26 مهر,1396)
جلسه مصاحبه عمومی و اختصاصی داوطلبان بورسیه دانشگاه علوم پزشکی ایلام در روزهای شنبه(باکتری شناسی) ، یکشنبه (ایمنی شناسی) و دوشنبه(آمار و ژنتیک پزشکی) از تاریخ 29 مهرماه لغایت 1 آبانماه سال1396 در دفتر معاون آموزشی دانشگاه برگزار خواهد شد . دواطلبان موظفند در زمان تعیین شده جهت مصاحبه حضور داشته باشند.

  برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی (چهارشنبه, 26 مهر,1396)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی
جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی در تاریخ25/7/96 در دفتر معاون آموزشی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه که با ریاست معاون آموزشی دانشگاه ، جناب آقای دکتر صادقی فرد برگزار شد پیرامون مسائلی از جمله اعتبار بخشی دانشکده ها و بیمارستانها و ارزیابی درونی ،افت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان بحث و تبادل نظر شد .
(ادامه اخبار)
جستجو
دات نت نیوک فارسی