X

اخبار دبیرخانه تحول

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 19 مرداد 1395

  برگزاری هفتمین نشست دانشگاههای عضو کلان منطقه 3آمایشی کشور در ایلام

امتیاز: Article Rating
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی ، نشست یک روزه دانشگاه های عضو کلان منطقه 3 آمایشی کشور ، در دو نوبت کاری صبح و عصر به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار شد. در این نشست که با حضور دکتر اخوان معاون اجرایی معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،روسای دانشگاه ها ، معاونین آموزشی و مدیران آموزش و روسای کار گروه های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی  دانشگاههای کرمانشاه، ایلام، همدان و کردستان برگزار شد شرکت کنندگان راهکارهای لازم برای اجرای طرح طرح تحول و نوآوری در  نظام آموزش کشور را بررسی کردند و به بحث و تبادل نظر در این خصوص پرداختند. بررسی آیین نامه تبدیل و ضعیت مربیان تمام وقت به تمام وقت جغرافیایی، بررسی آیین نامه ضوابط تشکیل و اداره شو راهای کلان منطقه3 آمایشی کشور، بررسی نحوه همکاری دانشگاههای کلان منطقه 3 آمایشی برای راه اندازی رشته های تحصیلات تکمیلی ، بررسی وضعیت پرداخت کارانه رزیدنت ها در مراکز بیمارستانی و بررسی نحوه انعقاد تفاهم نامه بین دانشگاههای عضو کلان منطقه 3 برای برگزاری آزمون ارزیابی صلاحت بالینی از جمله موضوعات مطرح شده در این نشست بود که هریک از روسای دانشگاههای عضو کلان منطقه 3 کشور و معاونین آنها به بحث و تبال نظر در این خصوص پرداختند. از دیگر محورهای برگزاری این نشست یک روزه ارائه ماموریتهای ویژه کلان منطقه 3آمایشی ارائه گزارش عمکرد هر 4 دانشگاه در خصوص 4ماموریت ویژه و11 بسته ابلاغی وزارت بهداشت در راستای اجرای طرح تحول و نوآوری در آموزش پزشکی بوده است. 
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز