X

اخبار دبیرخانه تحول

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 19 مرداد 1395

  اجرای طرح تحول نظام آموزش فرصت استثنایی برای بهبود شاخص های آموزش در کشور است

امتیاز: Article Rating

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی ،  معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در هفتمین  نشست کلان منطقه 3 آمایشی گفت: اجرای طرح تحول نظام آموزش فرصت استثنایی برای بهبود شاخص های آموزش در کشور است که باید با تمامی توان از این فرصت استفاده کرد . دکتر صادقی فرد اضافه کرد. این طرح از طرحهای بسیار خوب وزارت بهداشت است که اجرای آن نیازمند همکاری تمامی همکاران آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور و بویژه دانشگا ههای عضو کلان منطقه است. وی ادامه داد برای اجرای موفقتر و بهتر طرح باید از ظرفیتهای  دانشگاههای کشور و بویزه دانشگاههای کلان منطقه 3 استفاده کرد و در این راستا تداوم جلسات هم اندیشی و برگزاری نشست های تخصصی تر ضروری است . معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی ایلام ادامه داد اجرای طرح تحول نظام آموزش از طرح های زمانبر است و برای رسیدن به افق مورد نظر باید بصورت جدی و با  داشتن صبر و حوصلهآن را پیگیری نمود. دکتر نور خدا صادقی فرد اضافه کرد هدف اساسی اجرای طرح،  خروج حوزه آموزش کشور از روزمرگی و ارتقاء  شاخص های آموزش در تمامی زمینه ها است ودر این راستا کمیت و بخصوص کیفیت برنامه های آموزشی نیز باید  افزایش یابد. وی ادامه داد در صورت اجرای موفق طرح تحول نظام آموزش در کشور تا پایان سال 1410 جامعه دانشگاهی علو م پزشکی جامعه ایی توانمند و دارای ارتباطات بین المللی خوب است و اخلاق حرفه ایی و تعهدانه را به خوبی رعایت خواهد کرد و شاخص های سلامت با سرعت بیشتری ارتقاء خواهد یافت. معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در این نشست همچنین خواستار تعامل بیشتر روسای دانشگاههای کلان منطقه 3 برای پیشبرد اهداف کلان وزارت بهداشت شد. 


اشتراک گذاری
ثبت امتیاز