کارگاه توانمندسازی کارکنان( مهارتهای 10گانه)
X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: شنبه 11 اردیبهشت 1395

  کارگاه توانمندسازی کارکنان( مهارتهای 10گانه)

امتیاز: Article Rating

کارگاه توانمندسازی کارکنان (مهارتهای 10گانه) در تاریخ 6/2/1395 در دفتر توسعه آموزش پزشکی، با حضور قائم مقام معاونت آموزشی، کارکنان معاونت آموزشی و دانشکده های تابعه تشکیل گردید.
در این کارگاه  آقای دکتر عبدی قائم مقام معاون آموزشی  با عرض خیر مقدم خدمت همکاران گرامی، بیان داشت : مدیریت منابع انسانی یک نگاه استراتژیک و اساسی برای حرکت کارکنان و سازمان در راستای اهداف سازمانی ترسیم می کند. توانمندسازی هم یک نگاه استراتژیک ، در راستای افزایش عملکرد سازمانی است. هدف از توانمندسازی هم بروز نوآوری و خلاقیت در سازمان است.
در ادامه دکتر ولی زاده بعنوان مدرس کارگاه به ارایه سخنرانی در خصوص کارگاههای توانمندسازی (مهارتهای 10گانه) و2 مهارت خودآگاهی و تصمیم گیری پرداختند.
 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز