X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 05 خرداد 1395

  فعال سازی سامانه ارزشیابی اساتید

امتیاز: Article Rating

قابل توجه کلیه دانشجویان

با توجه به لزوم ارزشیابی اساتید در پایان ترم تحصیلی(ارزشیابی پایانی) و دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، ضروری است کلیه دانشجویان دانشگاه اعم از کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی ارشد، و دکتری تخصصی حتماً نسبت به انجام ارزشیابی اساتید در بازه زمانی 4/3/95 لغایت 21/3/95 در سامانه آموزشی اقدام نمایند، بدیهی است عواقب عدم انجام ارزشیابی تا تاریخ مذکور بر عهده  شخص دانشجو می باشد، و این مرکز هیچ مسئولیتی در قبال تبعات بعدی آن نخواهد داشت.مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز