X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 09 تیر 1395

  سامانه جامع میهمانی و نقل و انتقال کلیه دانشگاه های علوم پزشکی راه اندازی شد

امتیاز: Article Rating

 

 


کلیه دانشجویان متقاضی میهمانی یا انتقال موظف هستند درخواست خود را صرفا از طریق سامانه سراسری وزارت بهداشت و در موعد مقرر ثبت نمایند.
جدول زمان بندی فرایند میهمانی و انتقال کلیه دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور به شرح زیر می باشد
 :

 

 

 

۲۵ خرداد تا ۱۵ تیر ۱۳۹۵

مهلت ثبت درخواست دانشجویان در سامانه میهمانی و نقل و انتقالات

ورود به سامانه میهمانی

ورود به سامانه نقل و انتقالات

 

۱۵ تیر تا ۱ مرداد ۱۳۹۵ مهلت رسیدگی و پاسخ از سوی دانشگاه مبدأ
 
۱۰ مرداد تا ۵ شهریور ۱۳۹۵

مهلت رسیدگی و پاسخ از سوی دانشگاه مقصد

 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز