X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: دوشنبه 11 مرداد 1395

  سومین جلسه کمیته استانداردسازی و ایجاد زیرساخت ها و فرایندهای آموزشی

امتیاز: Article Rating

سومین جلسه استانداردسازی و ایجاد زیرساخت ها و فرایند های آموزشی بیمارستانها امام رضا(ع) ایوان و امام علی (ع) سرابله در روز یکشنبه 2/5/95 راس ساعت 9صبح در دفتر معاونت آموزشی ،با حضور آقایان دکتر جهانگیر عبدی قائم مقام معاونت آموزشی ، دکتر شاهین شهبازی رئیس دانشکده پزشکی ، دکتر اسد میرزایی رئیس دانشکده پیرا پزشکی ، دکتر حمید تقی نژاد رئیس دانشکده پرستاری و مامایی ، دکتر علی عمارلوئی رئیس دانشکده بهداشت ، دکتر آرمان آزادی معاون اموزشی و پژوهشی دانشکده پیرا پزشکی و سرخانم دکتر معصومه شوهانی ..... تشکیل گردید .

در این جلسه مقرر شد با توجه به طرح تحول آموزش و  فضای آموزشی بیمارستانهای مذکور دانشجویان رشته های هوشبری ، اتاق عمل ، پرستاری و علوم آزمایشگاهی به بیمارستانهای ایوان و سرابله جهت گذراندن کارآموزی معرفی گردند ، ضمناً در خصوص دانشکده پزشکی بررسی های لازم صورت پذیرد و نتیجه به معاونت اموزشی اعلام گردد .

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز