X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: شنبه 20 شهریور 1395
برگزاری هفتمین جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

  برگزاری هفتمین جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

امتیاز: Article Rating

روز یکشنبه مورخ 14/6/95

مکان : دفتر معاون آموزشی دانشگاه

هفتمین جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی و روسای دانشکده ها با محوریت توانمندسازی دانشجویان با حضورمعاون آموزشی ، مدیران ستادی و رؤسای دانشکده های پنجگانه در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل شد. جلسه با صحبت های معاون آموزشی دانشگاه آقای دکتر نورخدا صادقی فرد آغاز و ایشان اظهار داشتند که در این هفته چند جلسه شورای مدیران برگزار می گردد که امروز در مورد توانمندسازی دانشجویان ، اساتید و کارکنان ، روز دوشنبه شورای مدیران با محوریت محوطه سازی ، روز سه شنبه با محوریت تدوین برنامه برای دانشجویان ورودی های جدید و روز چهارشنبه با محوریت بررسی عملکرد مدیران معاونت آموزشی برگزار خواهد شد. در جلسه امروز دستور کار اول ما مربوط به توانمند سازی عمومی دانشجویان، دستور کار دوم مربوط به توانمند سازی اساتید و دستور کار سوم مربوط به توانمندی کارکنان می باشد. سپس اعضای شورای مدیران در مورد چگونگی توانمندسازی دانشجویان در زمینه های مختلف بحث و تبادل نظر کردند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری هفتمین جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
ثبت امتیاز