X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: شنبه 20 شهریور 1395

  برگزاری نهمین جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

امتیاز: Article Rating

روز چهارشنبه مورخ 17/6/95

مکان : دفتر معاون آموزشی دانشگاه

نهمین جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی و روسای دانشکده ها با محوریت بررسی عملکرد مدیران معاونت آموزشی در تابستان در دفتر معاونت آموزشی با حضور معاون آموزشی ، مدیران ستادی و رؤسای دانشکده های پنجگانه بر گزار گردید . جلسه با صحبت های معاون آموزشی دانشگاه آقای دکتر نورخدا صادقی فرد آغاز شد و ایشان ضمن تشکر و قدردانی از مدیران خواهان ارائه عملکرد خود در تابستان بودند . سپس هر کدام از مدیران عملکرد خود را در زمینه های آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی ارائه نمودند .

 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز