X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: یکشنبه 21 شهریور 1395
برگزاری کارگاه مهارتهای ارتباطی و مشاوره در معاونت آموزشی دانشگاه

  برگزاری کارگاه مهارتهای ارتباطی و مشاوره در معاونت آموزشی دانشگاه

امتیاز: Article Rating

مکان : سالن توسعه آموزش پزشکی معاونت آموزشی

 مدرس کارگاه:  آقای دکتر رضا ولی زاده متخصص روانپزشکی

در تاریخ  95/6/21 کارگاهی با عنوان مهارتهای ارتباطی و مشاوره( استاد - دانشجو  و  پزشک - بیمار) در معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد .

این کارگاه با استقبال و مشارکت اعضای هیأت علمی دانشگاه همراه بود به طوریکه تقریباً 60 نفر از اعضای هیأت علمی در این کارگاه شرکت کردند . این کارگاه در راستای توانمندسازی اساتید برگزار گردید .

 

 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری کارگاه مهارتهای ارتباطی و مشاوره در معاونت آموزشی دانشگاه
  • برگزاری کارگاه مهارتهای ارتباطی و مشاوره در معاونت آموزشی دانشگاه
  • برگزاری کارگاه مهارتهای ارتباطی و مشاوره در معاونت آموزشی دانشگاه
  • برگزاری کارگاه مهارتهای ارتباطی و مشاوره در معاونت آموزشی دانشگاه
  • برگزاری کارگاه مهارتهای ارتباطی و مشاوره در معاونت آموزشی دانشگاه
ثبت امتیاز