X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: شنبه 03 مهر 1395

  برگزاری شورای دانشگاه

امتیاز: Article Rating
جلسه شورای دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه ، معاونین محترم دانشگاه ، مدیران ستادی معاونت آموزشی ، رؤسای دانشکده ها ، رؤسای شبکه های بهداشت ودرمان ایوان و آبدانان و اعضای حقیقی این شورا در تاریخ 95/6/31 در سالن توسعه آموزش پزشکی در معاونت آموزشی تشکیل شد . در این جلسه پیرامون مسائل آموزشی، تصویب برخی از گروههای آموزشی ، همچنین همکاری معاونت های مختلف دانشگاه در امور آموزشی بحث و تبادل نظر شد .
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز