X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: یکشنبه 11 مهر 1395
ثبت نام از دانشجویان جدید الورود دانشگاه

  ثبت نام از دانشجویان جدید الورود دانشگاه

امتیاز: Article Rating

کار ثبت نام از دانشجویان جدید الورود دانشگاه در روزهای شنبه مورخه 3/ 7/ 95 برای دانشجویان رشته پزشکی و در روز یکشنبه مورخه 95/7/4 برای دانشجویان رشته های بهداشت، پرستاری و مامایی و بهداشت با همکاری کارشناسان معاونت  آموزشی پایان یافت. 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • ثبت نام از دانشجویان جدید الورود دانشگاه
  • ثبت نام از دانشجویان جدید الورود دانشگاه
  • ثبت نام از دانشجویان جدید الورود دانشگاه
  • ثبت نام از دانشجویان جدید الورود دانشگاه
ثبت امتیاز