X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: دوشنبه 19 مهر 1395

  جلسه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

امتیاز: Article Rating

برگزاری جلسه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

مکان : سالن جلسات مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

زمان : 95/7/18

جلسه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی با حضور معاون آموزشی دانشگاه ، مدیر کل آموزش و تحصیلات تکمیلی ، روسای دانشکده های پزشکی ، پیرا پزشکی ، دندانپزشکی ، بهداشت ، پرستاری و مامایی و روسای کارگروههای بسته های تحول و نوآوری در آموزش و کارشناس طرح تحول تشکیل شد . در این جلسه دانشکده ها عملکرد کارگروههای بسته های تحول و نواوری در آموزش را ارائه نمودند و پیرامون پیشرفت ها و یا موانع پیشرفت عملکرد بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی بحث و تبادل نظر شد . مقرر گردید من بعد به منظم تشکیل جلسات ادامه داشته باشد .

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز