X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: شنبه 11 دی 1395

  تغییر در تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 95/96

امتیاز: Article Rating

تقویم آموزشی نیمسال دوم 95/96

 

انتخاب واحد (ورودی قدیم) 5 بهمن ماه لغايت 8بهمن ماه 1395
ثبت نام ورودی های جدید (تحویل مدارک)
9 لغایت 10 بهمن ماه
شروع کلاسها 9بهمن 1395
پایان کلاسها 20خرداد ماه 1395
حذف و اضافه 26 لغایت 27 بهمن ماه 1395
حذف اضطراری تا 20 اردیبهشت ماه 1396
شروع امتحانات 20خردادماه لغايت 7 تيرماه 1396
ورود نمرات توسط اساتید 20خردادماه لغايت12 تيرماه 1396

 

 

 

 

 

 

  

 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز