X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 14 دی 1395

  پیام تبریک ارتقاء مرتبه علمی

امتیاز: Article Rating
جناب آقای دکتر محمدعلی روزگار ارتقاء شایسته مرتبه علمی جنابعالی را  از مرتبه  استادیار به مرتبه دانشیار  تبریک می گوییم و موفقیت روز افزون شما را از درگاه ایزد منان خواهانیم.

جناب آقای دکتر قباد آبانگاه ارتقاء شایسته مرتبه علمی جنابعالی را  از مرتبه استادیار به مرتبه دانشیار تبریک می گوییم و موفقیت روز افزون شما را از درگاه ایزد منان خواهانیم.

معاون آموزشی و مدیریت آموزش

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز