X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: یکشنبه 19 دی 1395
برگزاری جلسه بین المللی سازی دانشگاه

  برگزاری جلسه بین المللی سازی دانشگاه

امتیاز: Article Rating

در راستای اجرای بسته های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی در تاریخ 95/10/14 جلسه بسته بین المللی سازی آموزش دانشگاه در سالن توسعه با حضور همکاران اجرایی بسته مذکور ، معاون آموزشی دانشگاه ، مسئولین دانشکده پزشکی و آقای دکتر واسطی از دانشگاه ایلام برگزار شد. 

در این جلسه پیرامون جذب دانشجو از کشور عراق ، راه اندازی سایت عربی و انگلیسی دانشگاه بحث و تبادل نظر شد .

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری جلسه بین المللی سازی دانشگاه
  • برگزاری جلسه بین المللی سازی دانشگاه
  • برگزاری جلسه بین المللی سازی دانشگاه
ثبت امتیاز