X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: دوشنبه 20 دی 1395

  سامانه پایش سلامت روان دانشجویان توسط اداره مشاوره دانشجویی

امتیاز: Article Rating

نظر به دستورالعمل وزارتی در خصوص پایش سلامت روان  اینترنتی کلیه دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور توسط ادارات مشاوره دانشجویی،لازم است کلیه دانشجویان از طریق لینک زیر نسبت به ثبت نام و انجام مراحل پایش اقدام نمایند.

 

 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز