X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 دی 1395

  برگزاری جلسه کارگروه آموزش پاسخگو و عدالت محور

امتیاز: Article Rating

جلسه عملکرد کارگروه آموزش پاسخگو و عدالت محور از مجموعه بسته های تحول و نوآوری در آموزش در تاریخ 95/10/20، با حضور مدیر کل محترم آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ، مسئولین بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور ، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید .

در این جلسه در خصوص مولفه های تعیین کننده های اجتماعی سلامت و برنامه عملیاتی آن همچنین بروز رسانی کوریکولوم های گروههای آموزشی مختلف دانشکده پزشکی بحث و تبادل نظر شد .

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز