X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 17 اسفند 1395

  برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس معاونین آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 95/12/16 جلسه ای مجازی به صورت ویدئو کنفرانس با حضور دکتر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و معاونین آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در راستای بررسی عملکرد دانشگاهها در زمینه بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی تشکیل شد. در این جلسه اهم اقدامات و دستاوردهای حوزه آموزش عالی سلامت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ضمناً مقرر گردید گزارش منسجمی از عملکرد دانشگاهها در حوزه آموزش علوم پزشکی در چهار سال گذشته تا20 فروردین به معاونت آموزشی وزارت بهداشت ارسال گردد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز