دومین جلسه شورای اخلاق حرفه ای
X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 17 خرداد 1396

  برگزاری دومین جلسه شورای اخلاق حرفه ای

امتیاز: Article Rating

دومین جلسه شورای اخلاق حرفه ای دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاونین دانشگاه، روسای دانشکده ها، وسایر اعضاء روز چهارشنبه مورخ 10/ 3 96 در محل دفتر ریاست راس ساعت 30/8 تا 10 صبح تشکیل، و طبق دستور کار در ارتباط با اعتلای اخلاق حرفه ای در دانشگاه به بحث و گفتگو پرداختند و مواردی را از جمله: 1- راه اندازی بیمارستان اخلاقی در ایلام. 2- راه اندازی مرکز تحقیقات سلامت و اخلاق حرفه ای. 3- ادغام کمیته طرح انطباق امور اداری و پزشکی در شورای اخلاق حرفه ای دانشگاه. را به تصویب رساندند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز