X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 21 تیر 1396

  انتشار اولین گاهنامه معاونت آموزشی دانشگاه

امتیاز: Article Rating
گاهنامه معاونت آموزشی دانشگاه به همت معاون محترم آموزشی جناب آقای دکتر نورخدا صادقی فرد، مدیر محترم آموزش و تحصیلات تکمیلی جناب آقای دکتر جهانگیر عبدی و کارشناس آموزش سرکارخانم زینب سلیمی با هدف تبیین و اطلاع رسانی عملکرد واحدهای مختلف معاونت آموزشی تهیه گردیده، که در آن اقدامات و فعالیتهای آموزشی دانشگاه جمع آوری شده است.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز