طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 مهر 1396
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی

  برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی

امتیاز: Article Rating

جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی در تاریخ25/7/96 در دفتر معاون آموزشی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه که با ریاست معاون آموزشی دانشگاه ، جناب آقای دکتر صادقی فرد برگزار شد پیرامون مسائلی از جمله اعتبار بخشی دانشکده ها و بیمارستانها و ارزیابی درونی ،افت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان بحث و تبادل نظر شد .

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی
ثبت امتیاز
جستجو