X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: یکشنبه 07 آبان 1396

  اسامی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشداستعدادهای درخشان

امتیاز: Article Rating

درخت تو گر بار دانش بگیرد                                                 به زیر آوری چرخ نیلوفری را

اسامی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشداستعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی ایلام سال

1396

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز