طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
09

برگزاری کارگاه توانمندسازی دانشجویان حیطه آموزش پزشکی

برگزاری کارگاه توانمندسازی دانشجویان حیطه آموزش پزشکی

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی 

واحد استعدادهای درخشان و المپیاد علمی مرکز توسعه مطالعات و آموزش پزشکی ایلام، در راستای توانمندسازی دانشجویان حیطه آمـــوزش پزشکی جهت شرکت در المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور، اولین جلسه آموزشی با سخنرانی دکتر جمیل صادقی فر در تاریخ7آبانماه 1396در سالن مرکز توسعه برگزار نمود. 29نفر از دانشجویان در این کارگاه شرکت نمودند .

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (168)
کد خبر: 14397
  • برگزاری کارگاه توانمندسازی دانشجویان حیطه آموزش پزشکی
  • برگزاری کارگاه توانمندسازی دانشجویان حیطه آموزش پزشکی
  • برگزاری کارگاه توانمندسازی دانشجویان حیطه آموزش پزشکی
  • برگزاری کارگاه توانمندسازی دانشجویان حیطه آموزش پزشکی
جستجو