X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 09 آبان 1396
برگزاری کارگاه توانمندسازی دانشجویان حیطه آموزش پزشکی

  برگزاری کارگاه توانمندسازی دانشجویان حیطه آموزش پزشکی

امتیاز: Article Rating

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی 

واحد استعدادهای درخشان و المپیاد علمی مرکز توسعه مطالعات و آموزش پزشکی ایلام، در راستای توانمندسازی دانشجویان حیطه آمـــوزش پزشکی جهت شرکت در المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور، اولین جلسه آموزشی با سخنرانی دکتر جمیل صادقی فر در تاریخ7آبانماه 1396در سالن مرکز توسعه برگزار نمود. 29نفر از دانشجویان در این کارگاه شرکت نمودند .

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری کارگاه توانمندسازی دانشجویان حیطه آموزش پزشکی
  • برگزاری کارگاه توانمندسازی دانشجویان حیطه آموزش پزشکی
  • برگزاری کارگاه توانمندسازی دانشجویان حیطه آموزش پزشکی
  • برگزاری کارگاه توانمندسازی دانشجویان حیطه آموزش پزشکی
ثبت امتیاز