X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 10 آبان 1396
برگزاری کارگاه توانمندسازی دانشجویان حیطه مدیریت در نظام سلامت

  برگزاری کارگاه توانمندسازی دانشجویان حیطه مدیریت در نظام سلامت

امتیاز: Article Rating

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی:

واحد استعدادهای درخشان و المپیاد علمی مرکز توسعه مطالعات و آموزش پزشکی ایلام در راستای توانمندسازی دانشجویان حیطه مدیریت در نظام سلامت جهت شرکت در المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور، اولین جلسه آموزشی با سخنرانی دکتر خلیل مومنی در تاریخ8 آبان در سالن مرکز توسعه برگزار نمود .  33نفر از دانشجویان  در این کارگاه شرکت نمودند . این دوره آموزشی که ویژه حیطه مدیریت در نظام سلامت می باشد روز دوشنبه هر هفته برگزار می شود.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری کارگاه توانمندسازی دانشجویان حیطه مدیریت در نظام سلامت
  • برگزاری کارگاه توانمندسازی دانشجویان حیطه مدیریت در نظام سلامت
ثبت امتیاز