X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: دوشنبه 29 آبان 1396
سومین جلسه توانمندسازی دانشجویان حیطه آموزش پزشکی

  سومین جلسه توانمندسازی دانشجویان حیطه آموزش پزشکی

امتیاز: Article Rating
واحد استعدادهای درخشان و المپیاد علمی مرکز توسعه مطالعات و اموزش پزشکی در راستای توانمندسازی دانشجویان حیطه آموزش پزشکی جهت شرکت در المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور، سومین جلسه اموزشی با سخنرانی سرکار خانم دکتر شوهانی از اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری در تاریخ 21 آبان در سالن مرکز توسعه برگزار نمود.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • سومین جلسه توانمندسازی دانشجویان حیطه آموزش پزشکی
  • سومین جلسه توانمندسازی دانشجویان حیطه آموزش پزشکی
  • سومین جلسه توانمندسازی دانشجویان حیطه آموزش پزشکی
ثبت امتیاز