X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: یکشنبه 12 آذر 1396
اولین جلسه اعضای هیئت مدیره انجمن اولیاء دانشجویان علوم پزشکی ایلام با حضور مسئولین دانشگاه

  اولین جلسه اعضای هیئت مدیره انجمن اولیاء دانشجویان علوم پزشکی ایلام با حضور مسئولین دانشگاه

امتیاز: Article Rating

گزارش اولین جلسه اعضای هیئت مدیره انجمن اولیاء دانشجویان علوم پزشکی ایلام اولین جلسه هیئت مدیره انجمن اولیاء دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام با حضور همه اعضای اصلی هیئت مدیره، معاون آموزشی دانشگاه، مدیر دانشجویی، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و مسئول واحد استعدادهای درخشان و المپیاد های علمی دانشگاه در تاریخ 8/9/96 در دفتر معاون آموزشی دانشگاه به مدت 2 ساعت برگزار شد. در ابتدا دکتر نورخدا صادقی فرد معاون آموزشی دانشگاه پیرامون اهیمت حضور اولیاء در بحث مشاوره دادن به دانشگاه جهت تصمیم گیری های کلان صحبت نمود و تاثیرگذاری والدین در مورد مسائل اجتماعی، تربیتی، فرهنگی، آموزشی دانشجویان را نیز یادآوری نمود. ایشان بیان نمودند که در جلسات پیش رو این انجمن، بتوانیم از 5 مسئله مطرح شده، دو مسئله را حل و فصل کنیم باید یقین پیدا کینم که در مسیر موفقیت قرار گرفته ایم. در پایان دکتر صادقی فرد خاطر نشان کردند که امید است با همکاری اولیاء دانشجویان و اعضای هیئت مدیره بتوانیم به اهدافی که تعیین شده است برسیم. دکتر ستار کیخاوندی مدیر دانشجویی دانشگاه از اهمیت فعال نمودن واحد رفتار شهروندی در دانشگاه صحبت به میان آورد و به تشریح فعالیت های معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در حیطه های تربیت بدنی، فرهنگی، امور خوابگاهها و فعال نمودن انجمن های صنفی پرداخت. در ادامه، آقای ماشاءالله عالی پور از اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن بیان کردند که تشکیل این جلسات را به فال نیک می گیرم و باید آهسته و پیوسته در این مسیر گام برداریم و ابتدا مشکلات را شناسایی و ضمن برطرف کردن آن ها، نقاط قوت ها را نیز افزایش دهیم. ایشان در ادامه گفتند که مجموعه معاونت فرهنگی دانشجویی بهتر است فعالیت های ورزشی را افزایش دهند. چون دوران جوانی دوران انرژی و شادابی است که باید توسط فعالیت های ورزشی این انرژی مدیریت شود. البته شاید فعالیت های ورزشی نیز زیاد باشد ولی باید جذابیت های ورزشی و امکانات را توسعه بدهیم. آقای غلامرضا جعفرزاده سخنران بعدی این جلسه بود و از تفاوت محیط دانشگاه و مدرسه و تاثیر گذاری دانشجویان بر هم در محیط های خوابگاهی صحبت به میان آورد. ایشان از تاثیر زیاد این انجمن در کمک به دانشگاه در بهتر تصمیم گرفتن سخن گفت و پیشنهاد داد که هر کدام از اعضای اصلی انجمن باید مسئولیت یکی از حیطه های اصلی از جمله رفاهی، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و ... را برعهده بگیرند. ایشان متمرکز نمودن مکان های تدریس و سلف سرویس ها را از مجموعه دانشگاه علوم پزشکی ایلام خواستار شد. آقای عباش شیری عضو دیگر هیئت مدیره انجمن به بحث ظرفیت های اجتماعی مردم و و تاثیرگذاری آنان بر سازمان ها پرداخت و برون سپاری بخشی از کارها به مردم را نمونه موفق از مشارکت های مردمی عنوان کرد. ایشان بیان کردند که ابتدا در حوزه های اجرایی و دانشجویی باید نیاز سنجی صورت بپذیرد. اعضای اصلی هیئت مدیره باید سعی کنند که بازدیدهای مکرری از خوابگاههای دانشجویی داشته باشند تا با مشکلات این مجموعه ها بیشتر آشنا شوند. ایشان اطلاع رسانی جشنواره های علمی و ورزشی دانشگاه به اولیاء جهت شرکت آنان را خواستار شد. در پایان اقای شیری از مسئولین دانشگاه خواست که دانشجویانی که از لحاظ مالی در وضعیت مناسبی قرار ندارند به ایشان معرفی تا توسط موسسه خیریه مورد حمایت قرار بگیرند و آماری از رشته های تحصیلی، تعداد دانشجویان، وضعیت بومی و غیربومی آنان، تعداد خوابگاههای دانشجویی و... در اختیار هیئت مدیره انجمن اولیاء قرار بگیرد. خانم فریبا طاهری از دیگر اعضای اصلی هیئت مدیره ضمن تشکر از مجموعه دانشگاه در ساماندهی دانشجویان در هنگام وقوع زلزله و اسکان به موقع آنان در مکان های مناسب به یک پیشنهاد که سعی بشود در مجموعه معاونت فرهنگی دانشجویی ، چند ماه یکبار خوابگاههای برتر در سطح دانشگاه معرفی شود، بسنده کرد. آقای موسی امیدی از نیاز به بازنگری در فضای سبز دانشگاه صحبت به میان آورد و ایشان تاکید داشتند که سایت دانشگاه به روز رسانی و مطابق با سایت سایر دانشگاههای علوم پزشکی کشور باشد. ایشان در ادامه بیان نمود که سعی شود کلاس های آموزشی در بین ساعت های 12 الی 14 تشکیل نشود. در پایان ایشان از بهبود وضعیت سلف سرویس دانشگاه سخن گفت و از مجموعه دانشگاه بابت راه اندازی این انجمن تشکر و قدردانی کرد. در این جلسه، آقای ماشاءالله عالی پور به عنوان رئیس هیئت مدیره انجمن اولیاء دانشجویان دانشگاه انتخاب شد. در پایان جلسه مقرر شد که مکانی برای انجمن توسط معاونت آموزشی تعیین و اعضای اصلی هیئت مدیره به طور منظم جلسات خود را پیرامون مشکلات مطرح شده در این مکان برگزار نمایند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • اولین جلسه اعضای هیئت مدیره انجمن اولیاء دانشجویان علوم پزشکی ایلام با حضور مسئولین دانشگاه
  • اولین جلسه اعضای هیئت مدیره انجمن اولیاء دانشجویان علوم پزشکی ایلام با حضور مسئولین دانشگاه
  • اولین جلسه اعضای هیئت مدیره انجمن اولیاء دانشجویان علوم پزشکی ایلام با حضور مسئولین دانشگاه
  • اولین جلسه اعضای هیئت مدیره انجمن اولیاء دانشجویان علوم پزشکی ایلام با حضور مسئولین دانشگاه
ثبت امتیاز