X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: جمعه 17 آذر 1396
کارگاه اموزشی حیطه تفکر علمی در علوم پایه

  کارگاه اموزشی حیطه تفکر علمی در علوم پایه

امتیاز: Article Rating

در ادامه برگزاری سری کارگاههای آموزشی آماده سازی دانشجویان علوم پزشکی ایلام جهت شرکت در المپیاد علمی، کارگاه اموزشی حیطه تفکر علمی در علوم پایه در تاریخ 18 آذر ماه در سالن مرکز توسعه برگزار شد. واحد استعدادهای درخشان و المپیاد علمی مرکز مطالعات و توسعه اموزش پزشکی،مجری و برگزار کننده این دوره های آموزشی است.مدرس این کارگاه 2 ساعته،سرکار خانم دکتر ملکی از اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی بودند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • کارگاه اموزشی حیطه تفکر علمی در علوم پایه
  • کارگاه اموزشی حیطه تفکر علمی در علوم پایه
  • کارگاه اموزشی حیطه تفکر علمی در علوم پایه
ثبت امتیاز