X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 آذر 1396

  برگزاری مصاحبه عمومی و تخصصی از دعوت شدگان جهت همکاری به صورت حق التدریس در رشته‎های زبان انگلیسی و ادبیات فارسی

امتیاز: Article Rating

برگزاری مصاحبه عمومی و تخصصی از دعوت شدگان جهت همکاری به صورت حق التدریس در رشته‎های زبان انگلیسی و ادبیات فارسی در روزهای یک شنبه تا سه شنبه تاریخ 19/9/96 تا 21/9/96 از متقاضیان تدریس زبان انگلیسی و ادبیات فارسی مصاحبه عمومی و تخصصی به عمل آمد. در این مصاحبه که با حضور دکتری عبدی مدیر کل آموزش و تحصیلا تکمیلی دانشگاه و دکتر عزیزی فـر مدیر گروه زبان انگلیسی و درس عمومی برگزار گردید از اساتید دانشگاه ایلام و دانشگاه فرهنگیان بعنوان هیات مصاحبه کننده دعوت به عمل آمد. از افرادی که در این مصاحبه نمره لازم عمومی و تخصصی کسب کنند در ترم آتی برای دروس زبان انگلیسی و ادبیات فارسی به عنوان مدرس حق التدریس استفاده می شود.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز