طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
04

بازديد بورد آموزش بهداشت وزارت بهداشت از دانشكده بهداشت و گروه آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ايلام

بازديد بورد آموزش بهداشت وزارت بهداشت از دانشكده بهداشت و گروه آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ايلام

اعضاي بورد آموزش بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي آقايان دكتر محمد حسين تقديسي و دكتر حميد اله وردي پور جهت بازديد و بررسي گروه آموزش بهداشت دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ايلام وارد ايلام شدند. بازديد كنندگان وزارت بهداشت از امكانات آموزشي گروه مربوطه بازديد خواهند داشت و جلساتي را با اعضاي هيات علمي و دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش بهداشت خواهند داشت.
تعداد امتیازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (386)
کد خبر: 15057
  • بازديد بورد آموزش بهداشت وزارت بهداشت از دانشكده بهداشت و گروه آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ايلام
  • بازديد بورد آموزش بهداشت وزارت بهداشت از دانشكده بهداشت و گروه آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ايلام
  • بازديد بورد آموزش بهداشت وزارت بهداشت از دانشكده بهداشت و گروه آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ايلام
جستجو