X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: شنبه 09 دی 1396
گزارش اولین جلسه اعضای دانشجویی کمیته اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ایلام

  گزارش اولین جلسه اعضای دانشجویی کمیته اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ایلام

امتیاز: Article Rating

گزارش اولین جلسه اعضای دانشجویی کمیته اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ایلام اولین جلسه اعضای دانشجویی کمیته اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ایلام با حضور معاون آموزشی دانشگاه، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، جناب اقای دکتر عیوضی از اساتید دانشکده بهداشت، مسئول واحد استعدادهای درخشان و المپیاد های علمی و جمعی از دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه در تاریخ 6/10/96 در سالن مرکز توسعه به مدت 2 ساعت برگزار شد. در ابتدا دکتر مظفری مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ضمن خوش آمدگویی به دانشجویان و مسئولین، در مورد اهمیت، دستور کار جلسه و جایگاه دانشجویان در دانشگاه و محیط بالین در بعد اخلاق حرفه ای به صحبت پرداخت. سپس دکتر نورخدا صادقی فرد معاون آموزشی دانشگاه ابتدا به معیارها و استانداردهای اخلاقی یک دانشجو در محیط آموزشی و بالین پرداخت و سپس پیرامون اهیمت حضور دانشجو در محیط دانشگاه و بررسی چالش های آموزشی، پژوهشی، درمانی از نگاه دانشجویان، به سخنرانی پرداختند. ایشان بیان نمودند برخی از موضوعات ممکن است از دید ما پنهان بماند، ولی دانشجویان با نکته بینی و دقت زیاد این موضوعات را واکاوی نموده و به ما اعلام نمایند، این موضوعات در تمام مسائل اموزشی، پژوهشی، دانشجویی و... می تواند عنوان شود. در پایان دکتر صادقی فرد خاطر نشان کردند که امید است از نقد های سازنده و راهکارهای عملیاتی که توسط شما دانشجویان در تمام ابعاد به دانشگاه ارائه می دهید، نهایت استفاده و بهره برداری توسط مسئولین دانشگاه صورت بپذیرد. در ادامه دکتر عیوضی مدیرگروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت و دکتر خلیل مومنی مسئول استعداد درخشان دانشگاه پیرامون مسائل اخلاق حرفه ی دانشجویان و چالش های آن صحبت نمودند. سپس دانشجویان به بیان دیدگاهها در مورد چالش های پیش رو در فرایندهای آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی دانشگاه با در نظر گرفتن استانداردهای اخلاق حرفه ای پرداختند. در پایان، اعضای اصلی کمیته دانشجویی اخلاق حرفه ای دانشگاه با برگزاری انتخابات، انتخاب شدند. که خانم ها رشیدی، منصوری، رشان، مرادی، میرزایی و ایدی نیا و آقای صادقی از بین 12 کاندید به عنوان اعضای اصلی این کمیته انتخاب شدند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • گزارش اولین جلسه اعضای دانشجویی کمیته اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ایلام
  • گزارش اولین جلسه اعضای دانشجویی کمیته اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ایلام
  • گزارش اولین جلسه اعضای دانشجویی کمیته اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ایلام
ثبت امتیاز