X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 23 اسفند 1396
دومین جلسه اعضای  دانشجویی کمیته اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ایلام

  دومین جلسه اعضای دانشجویی کمیته اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ایلام

امتیاز: Article Rating

دومین جلسه اعضای مرکزی دانشجویی کمیته اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ایلام با حضور مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی آقای دکتر مظفری، اقای دکتر عیوضی از اساتید دانشکده بهداشت، مسئول واحد استعدادهای درخشان و المپیاد های علمی آقای دکتر خلیل مومنی و اعضای مرکزی این کمیته در روز دوشنبه مورخ 21/12/96 در سالن مرکز توسعه به مدت 2 ساعت برگزار شد. در ابتدا دکتر مظفری مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ضمن خوش آمدگویی به دانشجویان از حمایت کامل مجموعه معاونت آموزشی و مرکز مطالعات از ایده های دانشجویی در تمام حیطه ها سخن گفت و از اعضای مرکزی این کمیته خواست که آسیب شناسی اخلاقی در ابعاد گوناگون باید توسط شما صورت بپذیرد و این کمیته برای هرکدام از آسیب های شناسایی شده مداخلات لازم را اعمال نمایند. دکتر عیوضی از اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت، از دانشجویان و اعضای این کمیته خواست سعی شود در فرهنگ سازی و نهادینه کردن اخلاق در بین دانشجویان و حتی مجموعه علوم پزشکی از فعالیت های کم حجم شروع شود. سپس اعضای مرکزی کمیته اخلاق حرفه ی به بیان مسائل پیرامون اخلاق حرفه ای و چالش های که در محیط دانشجویی وجود دارد، پرداختند. در پایان دکتر خلیل مومنی مسئول استعداد درخشان و المپیاد علمی شرح وظایف این اعضا را یادآور و از آن ها خواست که در حداقل ماهی یکبار جلسه ی پیرامون این مسائل برگزار نمایند و برگزاری کارگاه های آموزشی و اردوی آموزشی- اخلاقی را دو فعالیت مهم این کمیته در سه ماهه اول سال 1397عنوان کرد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • دومین جلسه اعضای  دانشجویی کمیته اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ایلام
  • دومین جلسه اعضای  دانشجویی کمیته اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ایلام
  • دومین جلسه اعضای  دانشجویی کمیته اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ایلام
ثبت امتیاز