X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 15 فروردین 1397

  اولین جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی در سال 97

امتیاز: Article Rating

در اولین روز کاری سال 1397 در تاریخ 14 فروردین 97 اولین جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی با حضور معاون آموزشی دانشگاه و اکثر اعضای این شورا تشکیل شد. در این جلسه که به مدت 2 ساعت طول کشید پیرامون مسایل آموزشی و اداری مالی از جمله بررسی وضعیت آموزشی دانشکده ها، حضور مسئولین دانشکده ها در فیلدهای آموزش، برگزاری امتحانات میان ترم، به روزرسانی وبسایت واحدهای مختلف، اصلاح روشهای تدریس، فعال شدن EDOهای دانشکده ها، جذب هیات علمی در رشته های مورد نیاز بحث و تبادل نظر شد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز