X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: یکشنبه 26 فروردین 1397
برگزاری مراسم معارفه اعضای شورای مرکزی کانون اخلاق حرفه ای

  برگزاری مراسم معارفه اعضای شورای مرکزی کانون اخلاق حرفه ای

امتیاز: Article Rating

به گزارش کانون اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام، این کانون اعضای خود را شناخت. این جلسه با حضور مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی جناب آقای دکتر مظفری ، دکتر خلیل مومنی مسئول استعداد درخشان و المپیاد علمی و اعضای مرکزی کانون اخلاق حرفه ای در سالن مرکز توسعه برگزار شد. در این جلسه متین نصیری به عنوان دبیر،نسترن ایدی نیا به عنوان مسئول امور فرهنگی، نسرین رشان به عنوان مسئول امور پژوهشی، هدیه عباسی نسب به عنوان مسئول امور آموزشی و نیلوفر میرزاوند به عنوان مسئول آسیب شناسی اخلاق حرفه ای در جامعه دانشجویی انتخاب شدند. 🔸از اقدامات پیش روی کانون اردوی فرهنگی در جهت احترام به طبیعت در روز جهانی زمین پاک است.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری مراسم معارفه اعضای شورای مرکزی کانون اخلاق حرفه ای
  • برگزاری مراسم معارفه اعضای شورای مرکزی کانون اخلاق حرفه ای
  • برگزاری مراسم معارفه اعضای شورای مرکزی کانون اخلاق حرفه ای
  • برگزاری مراسم معارفه اعضای شورای مرکزی کانون اخلاق حرفه ای
  • برگزاری مراسم معارفه اعضای شورای مرکزی کانون اخلاق حرفه ای
ثبت امتیاز