X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 29 فروردین 1397
جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی

  جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی

امتیاز: Article Rating
جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی با حضور اکثریت اعضاء در دفتر معاون آموزشی در تاریخ 97/01/28 با محوریت جشنواره شهید مطهری و انتخاب اساتید و کارشناسان نمونه تشکیل شد. در این جلسه مقرر گردید دانشکده ها اساتید نمونه خود را براساس کارنامه سالیانه تدوین شده توسط شورای مدیران معاونت آموزشی تعیین کنند. در این جلسه علاوه بر مصوبات مربوط به روز معلم درخصوص شرکت همکاران در جشنواره شهید مطهری در تهران نیز تصمیم گیری شد.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی
  • جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی
  • جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی
  • جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی
  • جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی
ثبت امتیاز