X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: دوشنبه 03 اردیبهشت 1397
برگزاری دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

  برگزاری دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

امتیاز: Article Rating

دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در روز جمعه 31 فروردین در حالی در سراسر کشور برگزار شد که دانشگاه علوم پزشکی ایلام این آزمون را در 6 حیطه علمی( استدلال بالینی، تفکر علمی در علوم پایه، فلسفه پزشکی،آموزش پزشکی، کارآفرینی و مدیریت در نظام سلامت) برگزار نمود. نکته قابل توجه افزایش 5برابری حضور دانشجویان دانشگاه در این آزمون نسبت به سال قبل می باشد.  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ( واحد استعداد درخشان و المپیاد علمی) مجری برگزاری این رویداد علمی بود. دکتر خلیل مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه و مسئول واحد استعداد درخشان و المپیاد علمی مرکز مطالعات در این رابطه عنوان کرد که دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام از اوایل آبان ماه سال 96 تا اواخر فررودین 97 جهت آمادگی در این آزمون در 28کارگاه آموزشی( 6حیطه علمی) شرکت کرده بودند. ایشان در رابطه با مزایای شرکت در این آزمون بیان کرد که نفرات برتر این آزمون عضو بنیاد ملی نخبگان شده  و از مزیای آن از جمله پذیرش بدون کنکور به مقطع بالاتر استفاده خواهند نمود.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور
  • برگزاری دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور
  • برگزاری دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور
  • برگزاری دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور
ثبت امتیاز