X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: یکشنبه 03 تیر 1397
جلسه بررسی صلاحیت علمی علمی داوطلبان پانزدهمین فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی

  جلسه بررسی صلاحیت علمی علمی داوطلبان پانزدهمین فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی

امتیاز: Article Rating

جلسه بررسی صلاحیت علمی داوطلبان جذب هیات علمی از تاریخ 26 خرداد 97 شروع شده است و با حضور معاون آموزشی دانشگاه مدیر امور هیات و اعضای مصاحبه کننده کمیته های تخصصی و عمومی در سالن توسعه معاونت آموزشی دانشگاه از ساعت 8 تا 12 ظهر برگزار می شود. در این جلسه از داوطلبان رشته های آناتومی،پزشکی مولکولی،جراحی، اورولوژی، اطفال ، داخلی، پرستاری،مامایی و ... مصاحبه علمی به عمل می آید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • جلسه بررسی صلاحیت علمی علمی داوطلبان پانزدهمین فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی
  • جلسه بررسی صلاحیت علمی علمی داوطلبان پانزدهمین فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی
  • جلسه بررسی صلاحیت علمی علمی داوطلبان پانزدهمین فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی
ثبت امتیاز