طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
04

بررسی صلاحیت علمی داوطلبان پانزدهمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

بررسی  صلاحیت علمی داوطلبان پانزدهمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

بررسی صلاحیت علمی داوطلبان پانزدهمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از تاریخ 28/3/97 از ساعت 9 صبح در سالن مرکز توسعه آموزش پزشکی با حضور کمیته های اختصاصی بررسی صلاحیت بالینی و علوم پایه و نیز اعضای هیات علمی و متخصصین مختلف داخل و خارج استان بعنوان مصاحبه کننده شروع گردید و تاکنون نیز ادامه دارد. از ابتدای بررسی تا امروز که روز ششم می باشد حدود 30 نفر از متقاضیان جذب و حدود 60 نفر دیگر نیز در روزهای آینده از نظر صلاحیت علمی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

تعداد امتیازات: (4) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (216)
کد خبر: 16749
  • بررسی  صلاحیت علمی داوطلبان پانزدهمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
جستجو