X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: جمعه 15 تیر 1397
برگزاری آزمون کارشناسی ارشد گروه های پزشکی وزارت بهداشت در معاونت آموزشی دانشگاه

  برگزاری آزمون کارشناسی ارشد گروه های پزشکی وزارت بهداشت در معاونت آموزشی دانشگاه

امتیاز: Article Rating

آزمون کارشناسی ارشد گروه های پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در تاریخ های 14 و 15 تیرماه سال جاری در روزهای پنج شنبه و جمعه در دو نوبت صبح و عصر به ترتیب از ساعت 9 تا 11:40 و 15 تا 17:40 دقیقه در ساختمان معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام واقع در بانگنجاب برگزار گردید .تعداد 950 نفر داوطلب در 45 رشته در این آزمون شرکت کردند.مدیریت آزمون برعهده آموزش کل دانشگاه بود.نمایندگان مرکز حراست وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت مذکور به عنوان ناظر ازمون حضور داشتند.دکتر رضا ولی زاده معاون آموزشی دانشگاه در دو نوبت در روزهای پنج شنبه و جمعه از برگزاری این آزمون بازدید به عمل آوردند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری آزمون کارشناسی ارشد گروه های پزشکی وزارت بهداشت در معاونت آموزشی دانشگاه
  • برگزاری آزمون کارشناسی ارشد گروه های پزشکی وزارت بهداشت در معاونت آموزشی دانشگاه
  • برگزاری آزمون کارشناسی ارشد گروه های پزشکی وزارت بهداشت در معاونت آموزشی دانشگاه
  • برگزاری آزمون کارشناسی ارشد گروه های پزشکی وزارت بهداشت در معاونت آموزشی دانشگاه
  • برگزاری آزمون کارشناسی ارشد گروه های پزشکی وزارت بهداشت در معاونت آموزشی دانشگاه
  • برگزاری آزمون کارشناسی ارشد گروه های پزشکی وزارت بهداشت در معاونت آموزشی دانشگاه
  • برگزاری آزمون کارشناسی ارشد گروه های پزشکی وزارت بهداشت در معاونت آموزشی دانشگاه
  • برگزاری آزمون کارشناسی ارشد گروه های پزشکی وزارت بهداشت در معاونت آموزشی دانشگاه
ثبت امتیاز