X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: شنبه 23 تیر 1397
برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان" اخلاق حرفه ای ویژه مدیران

  برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان" اخلاق حرفه ای ویژه مدیران

امتیاز: Article Rating
کارگاه آموزشی با عنوان" اخلاق حرفه ای ویژه مدیران" در روز پنجشنبه مورخ 21/4/97 با حضور معاونین، و مدیران حوزه های آموزشی، درمانی، بهداشتی، و..... دانشگاه با مدرسی دکتر محمود عباسی ریس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی کشور برگزار شد.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان" اخلاق حرفه ای ویژه مدیران
  • برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان" اخلاق حرفه ای ویژه مدیران
ثبت امتیاز