X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 27 تیر 1397

  برگزاری کارگاه باز آموزی پزشکی قانونی

امتیاز: Article Rating
کارگاه بازآموزی پزشکی قانونی در تاریخ 26/4/97 از ساعت 13-8 صبح در سالن توسعه آموزش پزشکی تشکیل گردید . این کارگاه که با حضور اساتید پزشکی قانونی و دانشگاه تشکیل شد مورد استقبال جمع کثیری از گروههای هدف قرار گرفت .
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز