X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: یکشنبه 22 مهر 1397

  عدم ارائه خدمات آموزشی

امتیاز: Article Rating

قابل توجه دانشجویان گرامی: با توجه به جابجایی بایگانی دانشجویی، تا پایان هفته جاری مورخ 1397/07/25 هیچ گونه خدمات آموزشی در مدیریت آموزش ارائه نخواهد شد لطفا مراجعه نفرمایید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز