X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 14 آذر 1397
بازدید معاون فنی مرکز آموزش مهارتی وزارت بهداشت جهت تاسیس مرکزآموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام

  بازدید معاون فنی مرکز آموزش مهارتی وزارت بهداشت جهت تاسیس مرکزآموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام

امتیاز: Article Rating
بدنبال درخواست این دانشگاه مبنی بر تاسیس مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی ،در تاریخ11/9/97بازدید ازفضای پیشنهادی مرکز واقع در پردیس دانشگاه علوم پزشکی  توسط تیم ارزیابی و اعتبار بخشی مرکز ملی انجام شد. در این بازدید که توسط معاون فنی مرکز آموزش مهارتی وزارت جناب آقای دکتر مهدی سروش و با همراهی معاون محترم آموزشی، مدیر EDC ودبیر آموزش مداوم دانشگاه انجام شد، امکانات و زیر ساخت های مد نظر مورد بازدید قرار گرفت.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید معاون فنی مرکز آموزش مهارتی وزارت بهداشت جهت تاسیس مرکزآموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام
  • بازدید معاون فنی مرکز آموزش مهارتی وزارت بهداشت جهت تاسیس مرکزآموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام
ثبت امتیاز