X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: یکشنبه 25 آذر 1397
جلسه هم اندیشی انجمن های علمی با معاون آموزشی و معاون فرهنگی و دانشجویی

  جلسه هم اندیشی انجمن های علمی با معاون آموزشی و معاون فرهنگی و دانشجویی

امتیاز: Article Rating

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی جلسه هم اندیشی انجمن های علمی با معاونت آموزشی و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه  در سالن جلسات مرکز توسعه دانشگاه برگزار شد. 
این جلسه در شب شنبه مورخ 24/ 9/ 97 و یا حضوردبیران انجمن های علمی رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه برگزار شد.  هدف از برگزاری ان جلسه  بحث و تبادل نظر و بیان مشکلات دانشجویان فعال در انجمن های علمی دانشگاه برای مسئولین دانشگاه بوده است. در این جلسه هر یک از دبیران انجمن های علمی دانشگاه  به صورت جداگانه دیدگاه ها، نکته نظرات، مشکلات وخواسته های  خود را در زمینه  برگزاری برنامه های  انجمنهای علمی و کیفی سازی این برنامه ها و حمایت مالی از آنها بیان کردند ودر ادامه نیز دکتر ولی زاده معاون آموزشی دانشگاه و دکتر استاک معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه به سوالات دانشجویان و درخواستهای آنها پاسخ دادند و قول مساعد پیگیری خواسته های آنها را دادند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • جلسه هم اندیشی انجمن های علمی با معاون آموزشی و معاون فرهنگی و دانشجویی
ثبت امتیاز