X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: دوشنبه 08 بهمن 1397
برگزاری دهمین جلسه شورای پژوهشی با حضور معاونت آموزشی

  برگزاری دهمین جلسه شورای پژوهشی با حضور معاونت آموزشی

امتیاز: Article Rating

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دهمین جلسه شورای پژوهشی داشنگاه در محل پردیس سالن توسعه برگزار شد .
این جلسه با حضور معاونت محترم آموزشی دکتر ولیزاده تشکیل و دکتر کلوندی معاونت محترم تحقیقات و فناوری نیز در این جلسه انتصاب آقای دکتر مرتضی حسین زاده را به سمت معاون پژوهشی دانشکده پزشکی تبریک گفتند. در این جلسه سقف مالی تفویضی جدید جهت طرح تحقیقاتی و پایان نامه ها برای دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی تعیین و همچنین تعهدات طرح های تحقیقاتی پایان نامه ها کاهش یافت.در انتها سه طرح تحقیقاتی تصویب و ضرورت اجرای 6 طرح دیگر مورد بررسی قرار گرفت.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری دهمین جلسه شورای پژوهشی با حضور معاونت آموزشی
ثبت امتیاز