X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: یکشنبه 12 اسفند 1397
گزارش کارگاه LMS ویژه اعضای هیئت علمی مورخ 12/12/97

  گزارش کارگاه LMS ویژه اعضای هیئت علمی مورخ 12/12/97

امتیاز: Article Rating

کارگاه  LMSویژه اعضای هیئت علمی مورخ 12/12/97 روز یکشنبه ساعت 12 الی14 توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در سایت معاونت آموزشی برگزار گردید . مدرس برگزار کننده این جلسه آموزشی سرکار خانم مهندس داوری کارشناس فناوری اطلاعات  دانشگاه علوم پزشکی ایلام بودند .

اشتراک گذاری
تصاویر
  • گزارش کارگاه LMS ویژه اعضای هیئت علمی مورخ 12/12/97
ثبت امتیاز