X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: شنبه 31 فروردین 1398
جلسه محوطه سازی پردیس یک با حضور معاونین دانشگاه

  جلسه محوطه سازی پردیس یک با حضور معاونین دانشگاه

امتیاز: Article Rating

جلسه با حضور معاونین محترم توسعه، تحقیقات و فناوری، فرهنگی و دانشجویی و دیگر نمایندگان حوزه معاونت آموزشی و اداره ساختمان در خصوص محوطه سازی پردیس 1 تصمیم گیری انجام شد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • جلسه محوطه سازی پردیس یک با حضور معاونین دانشگاه
فایل های پیوستی
ثبت امتیاز