X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: دوشنبه 23 اردیبهشت 1398

  کارگاه آموزشی تحت عنوان "آشنایی دانشجویان با آیین نامه ها، نحوه استفاده از تسهیلات و جایزه های بنیاد ملی نخبگان "

امتیاز: Article Rating

به اطلاع دانشجویان می رساند با توجه به شروع فراخوان بنیاد ملی نخبگان برای استفاده دانشجویان از تسهیلات و جایزه های بنیاد ملی نخبگان در خرداد ماه 98، کارگاه آموزشی تحت عنوان "آشنایی دانشجویان با آیین نامه ها، نحوه استفاده از تسهیلات و جایزه های بنیاد ملی نخبگان " با حضور رئیس محترم بنیاد ملی نخبگان استان روز یکشنبه مورخ 29 اردیبهشت 98 ساعت 13- 11:30در سالن توسعه آموزش پزشکی واقع در طبقه دوم ساختمان معاونت آموزشی برای دانشجویان برگزار می گردد

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز