X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: دوشنبه 30 اردیبهشت 1398
خبر کارگاه روشهای ارزشیابی دانشجو و اصول طراحی سوال ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه مورخ 30/2/98

  خبر کارگاه روشهای ارزشیابی دانشجو و اصول طراحی سوال ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه مورخ 30/2/98

امتیاز: Article Rating

کارگاه روشهای ارزشیابی دانشجو و اصول طراحی سوال ویژه اعضای هیات علمی مورخ 30/2/98 دوشنبه ساعت 10 الی 12 توسط مرکز مطالعات و توسعه اموزش پزشکی در سالن توسعه اموزش پزشکی برگزار گردید . مدرس برگزار کننده این جلسه اموزشی جناب آقای دکتر آرمان آزادی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام بود .

اشتراک گذاری
تصاویر
  • خبر کارگاه روشهای ارزشیابی دانشجو و اصول طراحی سوال ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه مورخ 30/2/98
  • خبر کارگاه روشهای ارزشیابی دانشجو و اصول طراحی سوال ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه مورخ 30/2/98
فایل های پیوستی
ثبت امتیاز